Giám sát Lỗ hổng Bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133645

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho Máy chủ Tập tin.

Mục này chứa thông tin về Giám sát Lỗ hổng bảo mật và chỉ dẫn cách để bật hoặc tắt thành phần này.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Giám sát Lỗ hổng Bảo mật

Bật và tắt Giám sát Lỗ hổng bảo mật

Xem thêm:

Quét lỗ hổng bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.