Hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security và tính tương thích với các ứng dụng khác

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128143

Phần này chứa thông tin về hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security và tính tương thích với các ứng dụng khác, đồng thời cũng hướng dẫn lựa chọn các loại đối tượng có thể được phát hiện và chế độ hoạt động của Kaspersky Endpoint Security.

Trong mục này:

Thông tin về hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security và tính tương thích với các ứng dụng khác

Chọn các loại đối tượng có thể được phát hiện

Bật hoặc tắt công nghệ Khử nhiễm Cao cấp cho máy trạm

Bật hoặc tắt công nghệ Khử nhiễm Cao cấp cho máy chủ tập tin

Bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm năng lượng

Bật hoặc tắt tính năng nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.