Biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127989

Ngay sau khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security, biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ Microsoft Windows.

Biểu tượng này có các mục đích sau:

  • Nó thể hiện hoạt động của ứng dụng.
  • Nó có vai trò như một đường dẫn tắt đến menu ngữ cảnh và cửa sổ chính của ứng dụng.

Chỉ báo hoạt động của ứng dụng

Biểu tượng ứng dụng có vai trò như một chỉ báo cho hoạt động của ứng dụng:

  • Biểu tượng bảo vệ được bật thể hiện rằng tất cả các thành phần bảo vệ của ứng dụng đều được bật.
  • Biểu tượng yêu cầu khởi động lại thể hiện rằng đã xảy ra các sự kiện quan trọng cần sự chú ý của bạn trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security. Ví dụ, Chống virus cho tập tin đã bị tắt hoặc cơ sở dữ liệu ứng dụng đã bị lỗi thời.
  • Biểu tượng xảy ra lỗi thể hiện rằng đã xảy ra các sự kiện thiết yếu trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security. Ví dụ, có lỗi trong hoạt động của một thành phần, hoặc hỏng cơ sở dữ liệu ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.