Giao diện ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127988

Mục này mô tả các thành phần chính trong giao diện ứng dụng.

Trong mục Trợ giúp này

Biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ

Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng

Cửa sổ chính của ứng dụng

Thẻ Thiết lập cấu hình ứng dụng

Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát Ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.