Thiết lập cập nhật từ một thư mục được chia sẻ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133789

Thiết lập việc cập nhật của Kaspersky Endpoint Security từ một thư mục được chia sẻ bao gồm các bước sau:

 1. Bật tính năng sao chép gói cập nhật đến một thư mục được chia sẻ trên một máy tính trên mạng máy tính cục bộ.
 2. Thiết lập việc cập nhật của Kaspersky Endpoint Security từ thư mục được chia sẻ được quy định đến các máy tính còn lại trên mạng máy tính cục bộ.

Để bật việc sao chép gói cập nhật đến thư mục được chia sẻ:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Cập nhật.

  Cấu hình Cập nhật Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong phần Bổ sung, chọn hộp kiểm Sao chép dữ liệu cập nhật tới thư mục.
 4. Nhập đường dẫn đến thư mục chia sẻ để đặt gói cập nhật. Bạn có thể làm việc này bằng một trong những cách sau đây:
  • Nhập đường dẫn đến thư mục được chia sẻ trong trường ở dưới hộp kiểm Sao chép dữ liệu cập nhật tới thư mục.
  • Nhấn nút Duyệt. Sau đó, trong cửa sổ Lựa chọn thư mục được mở ra, chọn thư mục cần thiết và nhấn OK.
 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Để thiết lập việc cập nhật của Kaspersky Endpoint Security từ một thư mục được chia sẻ:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Cập nhật.

  Cấu hình Cập nhật Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ chạy và nguồn cập nhật, nhấn nút Nguồn cập nhật.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Nguồn trong cửa sổ Cập nhật.

 4. Trên thẻ Nguồn, nhấn nút Thêm.

  Cửa sổ Lựa chọn nguồn cập nhật sẽ được mở ra.

 5. Trong cửa sổ Lựa chọn nguồn cập nhật, chọn thư mục được chia sẻ có chứa gói cập nhật hoặc nhập đường dẫn đầy đủ đến thư mục được chia sẻ trong trường Nguồn.
 6. Nhấn OK.
 7. Trên thẻ Nguồn, xóa hộp kiểm cạnh tên của các nguồn cập nhật mà bạn không quy định là thư mục được chia sẻ.
 8. Nhấn OK.
 9. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Xem thêm:

Thông tin về nguồn cập nhật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.