Hỗ trợ hạn chế cho các ký tự trong thông điệp trợ giúp của Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 132151

Trong một môi trường tiền khởi động, các ký tự Unicode sau được hỗ trợ:

 • Ký tự alphabet Latinh cơ bản (0000 - 007F)
 • Ký tự Latin-1 Bổ sung (0080 - 00FF)
 • Latin-A Mở rộng (0100 - 017F)
 • Latin-B Mở rộng (0180 - 024F)
 • Các ký tự ID mở rộng không kết hợp (02B0 - 02FF)
 • Các bộ dấu kết hợp (0300 - 036F)
 • Bảng alphabet Hy Lạp và Coptic (0370 - 03FF)
 • Cyrillic (0400 - 04FF)
 • Do Thái (0590 - 05FF)
 • Chữ Ả Rập (0600 - 06FF)
 • Latinh mở rộng bổ sung (1E00 - 1EFF)
 • Dấu câu (2000 - 206F)
 • Biểu tượng tiền tệ (20A0 - 20CF)
 • Biểu tượng giống chữ cái (2100 - 214F)
 • Hình học (25A0 - 25FF)
 • Dạng trình bày của Kịch bản Ả Rập B (FE70 - FEFF)

Các ký tự không được quy định trong danh sách này đều không được hỗ trợ trong môi trường tiền khởi động. Bạn không nên sử dụng các ký tự đó trong thông điệp trợ giúp của Authentication Agent.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.