Quản lý các tập tin được mã hóa với chức năng mã hóa tập tin hạn chế

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128083

Khi chính sách Kaspersky Security Center được áp dụng và tập tin sau đó được mã hóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ được nhận một khóa mã hóa để truy cập trực tiếp vào các tập tin được mã hóa. Sử dụng khóa mã hóa này, một người dùng sử dụng bất kỳ tài khoản người dùng Windows nào đang hoạt động trong quá trình mã hóa tập tin cũng có thể truy cập trực tiếp vào các tập tin được mã hóa. Người dùng sử dụng các tài khoản Windows không hoạt động trong quá trình mã hóa tập tin phải kết nối đến Kaspersky Security Center để có thể truy cập các tập tin được mã hóa.

Các tập tin được mã hóa có thể không được truy cập trong các tình huống sau:

 • Máy tính của người dùng chứa các khóa mã hóa, nhưng không có kết nối nào với Kaspersky Security Center để quản lý chúng. Trong trường hợp này, người dùng phải yêu cầu truy cập đến các tập tin được mã hóa từ quản trị viên mạng LAN.

  Nếu không tồn tại truy cập đến Kaspersky Security Center, bạn phải:

  • yêu cầu một khóa truy cập để truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ cứng của máy tính;
  • để truy cập các tập tin được mã hóa có trên ổ đĩa di động, bạn cần yêu cầu các khóa truy cập riêng biệt cho các tập tin được mã hóa trên mỗi ổ đĩa di động.
 • Các thành phần mã hóa bị xóa khỏi máy tính của người dùng. Trong trường hợp này, người dùng có thể mở các tập tin được mã hóa trên các ổ đĩa cục bộ và ổ đĩa di động, nhưng nội dung của các tập tin đó sẽ xuất hiện dưới dạng mã hóa.

  Người dùng có thể làm việc với các tập tin được mã hóa trong các trường hợp sau đây:

  • Các tập tin được đặt trong các gói mã hóa được tạo trên một máy tính có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
  • Các tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa di động có cho phép chế độ lưu động.

Trong mục này:

Truy cập các tập tin được mã hóa mà không kết nối đến Kaspersky Security Center

Cho phép người dùng truy cập đến các tập tin được mã hóa mà không kết nối đến Kaspersky Security Center

Sửa mẫu thông điệp truy cập tập tin được mã hóa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.