Bắt đầu hoặc dừng tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128226

Bất kể chế độ chạy được chọn cho tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật, bạn có thể bắt đầu hoặc dừng nó bất cứ lúc nào.

Để bắt đầu hoặc dừng tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Tác vụ.

  Mục Tác vụ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của dòng có chứa tên tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

  Một menu của tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật, chọn Bắt đầu quét từ menu.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật này sẽ được chuyển thành Đang chạy.

  • Để dừng tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật, chọn Dừng quét từ menu.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật này sẽ được chuyển thành Đã dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.