Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho thư điện tử

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128357

Phạm vi bảo vệ nói đến các đối tượng được quét bởi thành phần khi thành phần này đang hoạt động. Phạm vi bảo vệ của các thành phần khác nhau có các thuộc tính khác nhau. Thuộc tính của phạm vi bảo vệ của Chống virus cho thư điện tử bao gồm cấu hình của Chống virus cho thư điện tử được tích hợp vào các trình khách email, và loại email và giao thức email có lưu lượng được quét bởi Chống virus cho thư điện tử. Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ quét cả hai loại email đến và đi, cũng như lưu lượng của các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP, và được tích hợp vào trình khách email Microsoft Office Outlook.

Để tạo phạm vi bảo vệ của Chống virus cho thư điện tử:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho thư điện tử sẽ được mở ra.

 4. Chọn thẻ Tổng quát.
 5. Trong mục Phạm vi bảo vệ, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử quét tất cả các email đến và đi trên máy tính của mình, chọn Tin nhắn gửi đến và gửi đi.
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử chỉ quét các email đến trên máy tính của mình, chọn Chỉ tin nhắn gửi đến.

   Nếu bạn chọn chỉ quét những email đến, bạn nên thực hiện tác vụ quét một lần cho tất cả những email đi bởi sẽ có khả năng máy tính của bạn có sâu email đang được phát tán qua email. Điều này để tránh các vấn đề xuất phát từ việc gửi hàng loạt email không giám sát bị nhiễm virus từ máy tính của bạn.

 6. Trong mục Khả năng kết nối, thực hiện các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP trước khi chúng đến máy tính của bạn, chọn hộp kiểm lưu lượng POP3 / SMTP / NNTP / IMAP.

   Nếu bạn không muốn Chống virus cho thư điện tử quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP trước khi chúng đến máy tính của bạn, xóa hộp kiểm Lưu lượng POP3 / SMTP / NNTP / IMAP. Trong trường hợp này, các email sẽ được quét bởi phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử được nhúng trong trình khách email Microsoft Office Outlook sau khi email đó đã đến máy tính của người dùng nếu hộp kiểm Bổ sung: Phần mở rộng Microsoft Office Outlook được chọn.

   Nếu bạn sử dụng một trình khách email ngoài Microsoft Office Outlook, các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP sẽ không được quét bởi Chống virus cho thư điện tử khi hộp kiểm Lưu lượng POP3 / SMTP / NNTP / IMAP bị xóa.

  • Nếu bạn muốn cho phép truy cập đến cấu hình Chống virus cho thư điện tử từ Microsoft Office Outlook và bật tính năng quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, IMAP, và MAPI sau khi chúng đã đến máy tính sử dụng phần mở rộng được nhúng vào Microsoft Office Outlook, hãy chọn hộp kiểm Bổ sung: Phần mở rộng Microsoft Office Outlook.

   Nếu bạn muốn chặn truy cập đến cấu hình Chống virus cho thư điện tử từ Microsoft Office Outlook và tắt tính năng quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, IMAP, và MAPI sau khi chúng đã đến máy tính sử dụng phần mở rộng được nhúng vào Microsoft Office Outlook, hãy xóa hộp kiểm Bổ sung: Phần mở rộng Microsoft Office Outlook.

   Phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử sẽ được nhúng trong trình khách Microsoft Office Outlook trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.