Xem chi tiết mã hóa dữ liệu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 65058

Mục này mô tả cách bạn có thể xem chi tiết mã hóa dữ liệu.

Trong mục này:

Thông tin về tình trạng mã hóa

Xem trạng thái mã hóa

Xem số liệu mã hóa trong khung chi tiết của Kaspersky Security Center

Xem lỗi mã hóa tập tin trên các ổ đĩa cục bộ trên máy tính

Xem báo cáo mã hóa dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.