Truy cập website của nhà cung cấp dịch vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128204

Để truy cập website của nhà cung cấp dịch vụ từ giao diện ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút main_license / license_expired ở phần dưới của cửa sổ chính của ứng dụng.

    Cửa sổ Bản quyền sẽ được mở ra.

  3. Trong cửa sổ Bản quyền, nhấn Liên hệ với nhà cung cấp.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.