Di chuyển quy tắc truy cập tài nguyên web từ phiên bản cũ của ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134448

Khi Service Pack 1 Maintenance Release 1 hoặc một phiên bản cũ của ứng dụng được nâng cấp lên Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên hạng mục nội dung tài nguyên web sẽ được di chuyển như sau:

  • Quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên một hoặc nhiều hạng mục nội dung tài nguyên web từ danh sách "Diễn đàn và tán gẫu", "Email trên web" và "Mạng xã hội" sẽ được di chuyển đến hạng mục nội dung tài nguyên web "Phương tiện truyền thông Internet".
  • Quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên một hoặc nhiều hạng mục nội dung tài nguyên web từ danh sách "Cửa hàng điện tử" và "Hệ thống thanh toán" sẽ được di chuyển đến hạng mục nội dung tài nguyên web "Thương mại điện tử".
  • Quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên hạng mục nội dung tài nguyên web "Cờ bạc" sẽ được di chuyển đến hạng mục nội dung "Cờ bạc, xổ số, rút thăm trúng thưởng".
  • Quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên hạng mục nội dung tài nguyên web "Trò chơi trên trình duyệt" sẽ được di chuyển đến hạng mục nội dung "Trò chơi điện tử".
  • Quy tắc truy cập tài nguyên web dựa trên các hạng mục nội dung tài nguyên web không được liệt kê trong danh sách trên sẽ được di chuyển mà không thay đổi gì.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.