Mã hóa ổ đĩa di động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128082

Tính năng mã hóa các ổ đĩa di động có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Tính năng mã hóa các ổ đĩa di động không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Mục này chứa thông tin về việc mã hóa các ổ đĩa di động và chỉ dẫn về cách để thiết lập và thực hiện tác vụ mã hóa các ổ đĩa di động sử dụng Kaspersky Endpoint Security và tiện ích quản trị Kaspersky Endpoint Security.

Trong mục này:

Bắt đầu mã hóa ổ đĩa di động

Thêm một quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động

Sửa một quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động

Bật chế độ lưu động để truy cập các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động

Giải mã ổ đĩa di động

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.