Thay đổi trạng thái kết nối mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133742

Để thay đổi trạng thái kết nối mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Tường lửa.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Tường lửa sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Mạng sẵn có.

  Cửa sổ Tường lửa sẽ được mở ra.

 4. Chọn kết nối mạng mà bạn muốn thay đổi trạng thái.
 5. Trong menu ngữ cảnh, chọn trạng thái kết nối mạng:
  • Mạng công cộng.
  • Mạng nội bộ.
  • Mạng tin tưởng.
 6. Trong cửa sổ Tường lửa, nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.