Xem thông tin giấy phép

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128001

Để xem thông tin giấy phép:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút main_license / license_expired ở phần dưới của cửa sổ chính của ứng dụng.

Cửa sổ Bản quyền sẽ được mở ra. Thông tin về giấy phép được hiển thị trong mục nằm ở phần trên của cửa sổ Giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.