Quét lỗ hổng bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134132

Mục này chứa thông tin về chi tiết và cấu hình của tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật, cùng chỉ dẫn để quản lý danh sách các lỗ hổng bảo mật được phát hiện bởi Kaspersky Endpoint Security khi đang chạy tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

Trong mục Trợ giúp này

Xem thông tin về lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng đang chạy

Thông tin về tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật

Bắt đầu hoặc dừng tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật

Thiết lập cấu hình Quét lỗ hổng bảo mật

Quản lý danh sách các lỗ hổng bảo mật

Xem thêm:

Giám sát Lỗ hổng Bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.