Thông tin về Phòng chống Tấn công BadUSB

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 97194

Một số virus sẽ thay đổi firmware của các thiết bị USB để đánh lừa hệ điều hành rằng thiết bị USB đó là một bàn phím.

Thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB sẽ ngăn các thiết bị USB bị nhiễm giả làm một bàn phím khỏi kết nối đến máy tính.

Khi một thiết bị USB được kết nối đến máy tính và được ứng dụng xác định là một bàn phím, ứng dụng sẽ nhắc người dùng nhập một mã số được tạo bởi ứng dụng từ bàn phím này, hoặc sử dụng Bàn phím Ảo (nếu khả dụng). Thủ tục này được gọi là xác thực bàn phím. Ứng dụng sẽ cho phép sử dụng một bàn phím được xác thực và chặn bàn phím không được xác thực.

Phòng chống Tấn công BadUSB sẽ chạy trong chế độ nền ngay khi thành phần này được cài đặt. Nếu ứng dụng không được áp đặt một chính sách Kaspersky Security Center, bạn có thể bật hoặc tắt Phòng chống Tấn công BadUSB bằng cách tạm ngưng và khôi phục lại tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.