Tường lửa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 43497

Phần này chứa thông tin về Tường lửa và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục này:

Thông tin về Tường lửa

Bật hoặc tắt Tường lửa

Thông tin về quy tắc mạng

Thông tin về trạng thái kết nối mạng

Thay đổi trạng thái kết nối mạng

Quản lý các quy tắc gói tin mạng

Quản lý các quy tắc mạng cho ứng dụng

Giám sát mạng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.