Xem thông tin về lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng đang chạy

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128225

Thông tin về lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng đang chạy có thể được cung cấp nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thông tin này không thể được cung cấp nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Để xem thông tin về lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng đang chạy:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
  3. Mở mục Bảng kiểm soát.
  4. Nhấn nút Giám sát Hoạt động Ứng dụng.

Cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được mở ra trên thẻ Giám sát Hoạt động Ứng dụng. Bảng Giám sát Hoạt động Ứng dụng hiển thị thông tin tóm tắt về hoạt động của các ứng dụng đang chạy trong hệ điều hành. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng đang chạy như được xác định bởi thành phần Giám sát Lỗ hổng bảo mật sẽ được hiển thị trong cột Độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.