Thông tin về gói đăng ký

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 135439

Gói đăng ký cho Kaspersky Endpoint Security là một đơn hàng cho ứng dụng với các tham số cụ thể (thời hạn kết thúc gói đăng ký, số thiết bị được bảo vệ). Bạn có thể đặt gói đăng ký cho Kaspersky Endpoint Security từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn (ví dụ như ISP). Một gói đăng ký có thể được gia hạn thủ công hoặc tự động, hoặc bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký. Bạn có thể quản lý gói đăng ký trên website của nhà cung cấp dịch vụ.

Gói đăng ký có thể có giới hạn (ví dụ như trong một năm) hoặc không giới hạn (không có ngày hết hạn). Để ứng dụng Kaspersky Endpoint Security có thể tiếp tục hoạt động sau khi kết thúc thời hạn đăng ký có giới hạn, bạn phải gia hạn gói đăng ký của mình. Gói đăng ký không giới hạn sẽ tự động được gia hạn nếu dịch vụ của nhà cung cấp đã được trả trước đúng hạn.

Trong trường hợp gói đăng ký là có giới hạn, khi gói đăng ký này hết hạn, bạn có thể sẽ được tặng một thời gian ân hạn để gia hạn gói đăng ký của mình, trong thời gian này ứng dụng vẫn sẽ duy trì các chức năng của nó. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ quyết định có nên cấp thời gian ân hạn hay không, và nếu có, xác định khoảng thời gian ân hạn.

Để sử dụng ứng dụng Kaspersky Endpoint Security theo gói đăng ký, bạn phải áp dụng mã kích hoạt nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi mã kích hoạt đã được áp dụng, khóa kích hoạt sẽ được cài đặt. Khóa kích hoạt quy định giấy phép để sử dụng ứng dụng theo gói đăng ký. Một khóa bổ sung chỉ có thể được cài đặt sử dụng một mã kích hoạt và không thể được cài đặt sử dụng một tập tin khóa hoặc theo gói đăng ký.

Chức năng của ứng dụng được cung cấp theo gói đăng ký có thể tương ứng với chức năng ứng dụng cho các loại giấy phép thương mại sau: Tiêu chuẩn, Kaspersky Business Space Security, Kaspersky Enterprise Space Security. Các loại giấy phép này được thiết kế để bảo vệ máy chủ tập tin, máy trạm và thiết bị di động, và hỗ trợ việc sử dụng các thành phần kiểm soát trên máy trạm và thiết bị di động.

Các tùy chọn quản lý gói đăng ký được cung cấp có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ không cấp thời gian ân hạn để gia hạn gói đăng ký, trong thời gian này ứng dụng vẫn sẽ duy trì các chức năng của nó.

 

Mã kích hoạt được mua theo gói đăng ký có thể sẽ không được sử dụng để kích hoạt các phiên bản trước đây của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.