Bước 8. Chuẩn bị cài đặt ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123467

Bạn được khuyến nghị bảo vệ tiến trình cài đặt bởi máy tính của bạn có thể bị nhiễm các chương trình độc hại có thể ảnh hưởng đến quá trình cài đặt của Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows.

Chức năng bảo vệ tiến trình cài đặt được bật theo mặc định.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng không thể được cài đặt (ví dụ, khi thực hiện cài đặt từ xa với sự trợ giúp của Windows Remote Desktop), bạn nên tắt chức năng bảo vệ quy trình cài đặt. Nếu điều này xảy ra, hãy thoát trình cài đặt và bắt đầu lại Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng một lần nữa. Ở bước "Chuẩn bị cài đặt ứng dụng", hãy xóa hộp kiểm Bảo vệ tiến trình cài đặt.

Hộp kiểm Đảm bảo tương thích với Citrix PVS bật / tắc chức năng cài đặt trình điều khiển trong chế độ tương thích với Citrix PVS.

Chỉ chọn hộp kiểm này khi bạn đang làm việc với Citrix Provisioning Services.

Hộp kiểm Thêm đường dẫn vào tập tin avp.com với biến hệ thống %PATH% bật / tắt một tùy chọn thêm đường dẫn đến tập tin avp.com vào biến hệ thống %PATH%.

Nếu hộp kiểm này được chọn, việc bắt đầu Kaspersky Endpoint Security hoặc bất kỳ tác vụ nào của ứng dụng từ dòng lệnh sẽ không yêu cầu nhập đường dẫn đến tập tin thực thi. Bạn chỉ cần nhập tên của tập tin thực thi và lệnh sẽ bắt đầu tác vụ đó.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để cài đặt chương trình, nhấn nút Cài đặt. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Kết nối mạng hiện tại có thể được chấm dứt trong khi ứng dụng đang được cài đặt trên máy tính. Hầu hết các kết nối mạng được chấm dứt đều sẽ được khôi phục sau khi việc cài đặt ứng dụng đã hoàn tất.

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.