Kiểm tra danh tiếng của một tập tin trong Kaspersky Security Network

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128451

Dịch vụ KSN cho phép bạn truy hồi thông tin về các ứng dụng được bao gồm trong cơ sở dữ liệu danh tiếng Kaspersky. Việc này cho phép quản lý linh hoạt các chính sách khởi động ứng dụng ở cấp độ công ty, qua đó ngăn cản việc khởi động các phần mềm quảng cáo và những chương trình khác có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để phá hoại máy tính hoặc dữ liệu cá nhân của bạn.

Để kiểm tra danh tiếng của một tập tin trong Kaspersky Security Network:

 1. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của tập tin mà bạn muốn kiểm tra danh tiếng.
 2. Chọn Kiểm tra danh tiếng trong KSN.

  Tùy chọn này có thể được sử dụng nếu bạn đã chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố Kaspersky Security Network.

  Việc này mở ra cửa sổ <Tên tập tin> - Danh tiếng trong KSN. Cửa sổ <Tên tập tin> - Danh tiếng trong KSN hiển thị các thông tin sau về tập tin được kiểm tra:

  • Đường dẫn. Đường dẫn lưu tập tin lên ổ đĩa.
  • Phiên bản. Phiên bản ứng dụng (thông tin chỉ được hiển thị cho các tập tin thực thi).
  • Chữ ký điện tử. Sự hiện diện của một chữ ký điện tử trong tập tin.
  • Chữ ký. Ngày chứng chỉ được ký với một chữ ký điện tử.
  • Ngày khởi tạo. Ngày tạo tập tin.
  • Thay đổi. Ngày sửa đổi gần nhất của tập tin.
  • Dung lượng. Không gian ổ đĩa được sử dụng bởi tập tin.
  • Thông tin về số lượng người dùng tin tưởng tập tin hoặc chặn tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.