Làm thế nào để được hỗ trợ kỹ thuật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 68247

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu về ứng dụng hoặc trong các nguồn thông tin về ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Các chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có về cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Hỗ trợ kỹ thuật chỉ được cung cấp cho những người sử dụng đã một giấy phép thương mại. Những người dùng có một giấy phép dùng thử sẽ không được hỗ trợ kỹ thuật.

Trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật bằng những cách sau:

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.