Khởi chạy và dừng ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34213

Mục này mô tả cách bạn có thể thiết lập khởi động tự động ứng dụng, bắt đầu hoặc dừng ứng dụng một cách thủ công, và tạm ngưng hoặc khôi phục các thành phần bảo vệ và kiểm soát.

Trong mục Trợ giúp này

Bật và tắt tính năng tự động khởi chạy ứng dụng

Khởi chạy và dừng ứng dụng một cách thủ công

Tạm ngưng và khôi phục tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.