Xóa các quy tắc kiểm soát ứng dụng đã lỗi thời

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128039

Theo mặc định, các quy tắc kiểm soát cho ứng dụng chưa được khởi động trong 60 ngày đều được xóa tự động. Bạn có thể thay đổi thời gian lưu trữ các quy tắc kiểm soát cho các ứng dụng không được sử dụng, hoặc tắt tính năng tự động xóa các quy tắc.

Để xóa các quy tắc kiểm soát ứng dụng đã lỗi thời:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security xóa quy tắc kiểm soát cho các ứng dụng không được sử dụng, chọn hộp kiểm Xóa các quy tắc của những chương trình đã không thực thi nhiều hơn và quy định số ngày tương ứng.
  • Để tắt tính năng tự động xóa quy tắc kiểm soát cho các ứng dụng không được sử dụng, xóa hộp kiểm Xóa các quy tắc của những chương trình đã không thực thi nhiều hơn.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.