Bật và tắt quy tắc vùng tin tưởng cho một ứng dụng trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng.

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128356

Để bật hoặc tắt hành động của một quy tắc vùng tin tưởng được áp dụng cho một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái. 

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, chọn thẻ Ứng dụng được tin tưởng.
 5. Trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng, chọn ứng dụng được tin tưởng cần thiết.
 6. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để loại trừ một ứng dụng được tin tưởng khỏi tác vụ quét của Kaspersky Endpoint Security, chọn hộp kiểm cạnh tên của nó. 
  • Để bao gồm một ứng dụng được tin tưởng trong tác vụ quét của Kaspersky Endpoint Security, xóa hộp kiểm cạnh tên của nó.
 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.