Thiết lập quét email trong Outlook

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134239

Để thiết lập quét email trong Outlook 2007:

 1. Mở cửa sổ chính của Outlook 2007.
 2. Chọn Service (Dịch vụ) → Settings (Cấu hình) từ thanh menu.

  Cửa sổ Options (Tùy chọn) sẽ được mở ra.

 3. Trong cửa sổ Options (Tùy chọn), chọn thẻ Email protection (Bảo vệ email).

Để thiết lập quét email trong Outlook 2010 / 2013:

 1. Mở cửa sổ chính của Outlook.

  Chọn thẻ File (Tập tin) ở góc trên bên trái.

 2. Nhấn nút Options (Tùy chọn).

  Cửa sổ Outlook Options (Tùy chọn của Outlook) sẽ được mở ra.

 3. Chọn mục Add-Ins (Tiện ích).

  Cấu hình của các tiện ích được nhúng vào Outlook sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 4. Nhấn nút Add-In Options (Tùy chọn Tiện ích).

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.