Bước 1. Đảm bảo máy tính đáp ứng được yêu cầu cài đặt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127974

Trước khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows trên một máy tính hoặc cập nhật một phiên bản cũ của ứng dụng, các điều kiện sau sẽ được kiểm tra:

Nếu bất kỳ điều kiện nào ở trước không được đáp ứng, một thông báo liên quan sẽ được hiển thị trên màn hình.

Nếu máy tính đáp ứng được yêu cầu được liệt kê, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ phát hiện các ứng dụng Kaspersky có thể gây xung đột khi chạy ở cùng một thời điểm với trình cài đặt ứng dụng. Nếu các ứng dụng đó được phát hiện, bạn sẽ được nhắc gỡ bỏ chúng một cách thủ công.

Nếu các ứng dụng được phát hiện bao gồm các phiên bản trước đây của Kaspersky Endpoint Security, mọi dữ liệu có thể được di chuyển (ví dụ dữ liệu kích hoạt và thiết lập ứng dụng) đều sẽ được giữ lại và sử dụng trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, và phiên bản trước đây của ứng dụng sẽ tự động được gỡ bỏ. Chính sách này được áp dụng cho các phiên bản ứng dụng sau đây:

  • Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 CF1 / MP4 CF2
  • Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers MP4 / MP4 CF2
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 for Windows
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 1 for Windows
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 2 for Windows
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 3 for Windows

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.