Xác thực bàn phím

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 97196

Các thiết bị USB được hệ điều hành xác định là bàn phím và được kết nối đến máy tính trước khi cài đặt thành phần Phòng chống Tấn công BadUSB sẽ được coi là đã xác thực sau khi cài đặt thành phần.

Ứng dụng sẽ chỉ yêu cầu xác thực thiết bị USB được kết nối đã được hệ điều hành xác định là một bàn phím nếu lời nhắc xác thực bàn phím USB được bật. Người dùng không thể sử dụng một bàn phím chưa được xác thực cho đến khi nó đã được xác thực.

Nếu lời nhắc xác thực bàn phím USB bị tắt, người dùng có thể sử dụng tất cả các bàn phím được kết nối. Ngay sau khi lời nhắc xác thực bàn phím USB được bật, ứng dụng sẽ hiển thị một lời nhắc xác thực từng bàn phím chưa được xác thực được kết nối với máy.

Để xác thực một bàn phím:

 1. Với tính năng xác thực bàn phím USB được bật, kết nối bàn phím đó đến một cổng USB.

  Cửa sổ Xác thực bàn phím <tên bàn phím> sẽ được mở ra với chi tiết về bàn phím được kết nối và một mã số để xác thực nó.

 2. Nhập mã số được tạo ngẫu nhiên này vào cửa sổ xác thực từ bàn phím được kết nối hoặc Bàn phím Ảo (nếu khả dụng).
 3. Nhấn OK.

  Nếu mã đã được nhập đúng, ứng dụng sẽ lưu lại các tham số nhận dạng – VID/PID của bàn phím và số hiệu của cổng mà nó được kết nối – trong danh sách các bàn phím được xác thực. Việc xác thực sẽ không cần được lặp lại khi bàn phím được kết nối lại hoặc sau khi hệ điều hành được khởi động lại.

  Khi bàn phím được xác thực được kết nối đến một cổng USB khác của máy tính, ứng dụng sẽ hiển thị một lời nhắc để xác thực lại bàn phím này.

  Nếu mã số này được nhập không chính xác, ứng dụng sẽ tạo một mã mới. Bạn có thể thử nhập mã số ba lần. Nếu mã số này bị nhập sai 3 lần liên tiếp hoặc cửa sổ Xác thực bàn phím <Tên bàn phím> bị đóng, ứng dụng sẽ chặn dữ liệu nhập vào từ bàn phím này. Khi bàn phím được kết nối lại hoặc sau khi hệ điều hành được khởi động lại, ứng dụng sẽ nhắc người dùng thực hiện lại quy trình xác thực bàn phím.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.