Mã hóa Dữ liệu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128080

Nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows for Workstations, toàn bộ chức năng mã hóa dữ liệu sẽ có thể được sử dụng. Nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho Máy chủ Tập tin, chỉ chức năng mã hóa ổ cứng sử dụng công nghệ BitLocker Drive Encryption là có thể được sử dụng.

Mục này chứa thông tin về việc mã hóa và giải mã các ổ cứng, ổ đĩa di động, các tập tin và thư mục trên ổ đĩa của máy tính cục bộ, và cung cấp chỉ dẫn về cách để thiết lập và thực hiện tác vụ mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng Kaspersky Endpoint Security và tiện ích quản trị Kaspersky Endpoint Security.

Nếu không thể truy cập dữ liệu được mã hóa, hãy xem chỉ dẫn đặc biệt khi làm việc với dữ liệu được mã hóa (Làm việc với các tập tin được mã hóa trong trường hợp chức năng mã hóa tập tin bị hạn chế, Làm việc với các thiết bị được mã hóa trong trường hợp không thể truy cập chúng).

Trong mục Trợ giúp này

Bật hiển thị cấu hình mã hóa trong chính sách Kaspersky Security Center

Thông tin về mã hóa dữ liệu

Hạn chế của chức năng mã hóa

Thay đổi thuật toán mã hóa

Bật công nghệ Single Sign-On (SSO)

Cân nhắc đặc biệt đối với mã hóa tập tin

Mã hóa các tập tin trên ổ đĩa cục bộ của máy tính

Mã hóa ổ đĩa di động

Mã hóa ổ cứng

Quản lý Authentication Agent

Xem chi tiết mã hóa dữ liệu

Quản lý các tập tin được mã hóa với chức năng mã hóa tập tin hạn chế

Làm việc với các thiết bị được mã hóa khi không có truy cập đến chúng

Khôi phục truy cập đến dữ liệu được mã hóa sau khi hỏng hệ điều hành

Tạo một rescue disk cho hệ điều hành

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.