Các nguồn thông tin về ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 80831

Trang Kaspersky Endpoint Security trên website Kaspersky

Trên Trang Kaspersky Endpoint Security, bạn có thể xem thông tin chung về ứng dụng cũng như các chức năng và tính năng của ứng dụng đó.

Trang Kaspersky Endpoint Security có chứa một liên kết đến cửa hàng trực tuyến. Ở đó bạn có thể mua hoặc gia hạn ứng dụng.

Trang Kaspersky Endpoint Security trong Cơ sở Tri thức

Cơ sở Tri thức là một phần trên website Hỗ trợ Kỹ thuật.

Trên trang Kaspersky Endpoint Security trong Cơ sở Tri thức, bạn có thể đọc các bài viết cung cấp thông tin hữu ích, khuyến nghị và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách mua, cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các bài viết Kiến thức cơ bản có thể trả lời những câu hỏi không chỉ liên quan đến Kaspersky Endpoint Security, mà còn các ứng dụng khác của Kaspersky. Các bài viết trong Cơ sở Tri thức cũng có thể chứa tin tức từ nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật.

Thảo luận về phần mềm Kaspersky trên diễn đàn

Nếu bạn không cần được giải đáp thắc mắc ngay, bạn có thể thảo luận với các chuyên gia của Kaspersky và những người dùng khác trên diễn đàn của chúng tôi.

Trong diễn đàn này bạn có thể xem các chủ đề hiện tại, để lại ý kiến của bạn, và tạo các chủ đề thảo luận mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.