Cấu hình nâng cao của ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34614

Phần này mô tả các cấu hình nâng cao của Kaspersky Endpoint Security và cách chúng có thể được thiết lập.

Trong mục Trợ giúp này

Tạo và sử dụng một tập tin thiết lập

Vùng tin tưởng

Tự bảo vệ cho Kaspersky Endpoint Security

Hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security và tính tương thích với các ứng dụng khác

Mật khẩu bảo vệ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.