Thiết lập cấu hình Cách ly và Sao lưu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128122

Kho lưu trữ dữ liệu bao gồm Cách ly và Sao lưu. Bạn có thể thiết lập cấu hình Cách ly và Sao lưu như sau:

  • Thiết lập thời gian lưu trữ tối đa cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu.

    Thời gian lưu trữ tối đa mặc định cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu là 30 ngày. Khi thời gian lưu trữ tối đa đã kết thúc, Kaspersky Endpoint Security sẽ xóa các tập tin cũ nhất khỏi kho lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể hủy bỏ các hạn chế về thời gian hoặc thay đổi thời gian lưu trữ tối đa cho tập tin.

  • Bạn có thể thiết lập kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu.

    Theo mặc định, kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu là 100 MB. Khi kho lưu trữ dữ liệu đạt giới hạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các tập tin cũ nhất từ Cách ly và Sao lưu, để kích cỡ lưu trữ dữ liệu tối đa không bị vượt quá. Bạn có thể hủy bỏ kích cỡ giới hạn của Cách ly và Sao lưu hoặc thay đổi kích cỡ tối đa của chúng.

     

Trong mục này:

Thiết lập thời gian lưu trữ tối đa cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu

Thiết lập kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.