Gói phân phối

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127970

Bộ phân phối Kaspersky Endpoint Security chứa các tập tin sau:

  • Các tập tin cần thiết cho việc cài đặt ứng dụng sử dụng bất kỳ phương thức khả dụng nào:
  • Các tập tin trong gói cập nhật được sử dụng trong quá trình cài đặt ứng dụng
  • Tập tin klcfginst.msi để cài đặt tiện ích quản trị Kaspersky Endpoint Security thông qua Kaspersky Security Center.
  • Tập tin ksn_<language ID>.txt mà trong đó bạn có thể xem các điều khoản tham gia vào Kaspersky Security Network.
  • Tập tin license.txt mà trong đó bạn có thể xem Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.
  • Tập tin incompatible.txt chứa một danh sách các phần mềm không tương thích.
  • Tập tin installer.ini chứa cấu hình nội bộ của gói phân phối.

    Bạn không nên thay đổi các giá trị của những cấu hình này. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn cài đặt, hãy sử dụng tập tin setup.ini.

Bạn phải giải nén gói phân phối để truy cập các tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.