Sửa một loại trừ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128139

Để sửa một loại trừ quét:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra trên thẻ Loại trừ quét.

 4. Chọn quy tắc loại trừ quét mà bạn muốn sửa trong danh sách.
 5. Thay đổi cấu hình loại trừ quét sử dụng một trong các phương thức sau:
  • Nhấn nút Chỉnh sửa.

   Cửa sổ Loại trừ quét sẽ được mở ra.

  • Mở cửa sổ để sửa cấu hình cần thiết bằng cách nhấn vào liên kết trong trường Mô tả loại trừ quét.
 6. Nếu bạn đã nhấn nút Chỉnh sửa ở bước trước, nhấn OK trong cửa sổ Loại trừ quét.

  Cấu hình đã được sửa đổi của loại trừ quét này sẽ xuất hiện trong mục Mô tả loại trừ quét.

 7. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.