Kích hoạt với một tập tin khóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128182

Bước này chỉ có thể được sử dụng khi bạn kích hoạt ứng dụng với một tập tin khóa.

Ở bước này, nhập đường dẫn đến tập tin khóa. Để làm điều đó, nhấn nút Duyệt và chọn một tập tin khóa của biểu mẫu <File ID>.key.

Sau khi bạn đã chọn một tập tin khóa, các thông tin sau sẽ được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ:

  • Khóa
  • Kiểu giấy phép (thương mại hoặc dùng thử) và số máy tính được bao gồm trong giấy phép này
  • Ngày kích hoạt ứng dụng trên máy tính
  • Ngày hết hạn giấy phép
  • Chức năng ứng dụng khả dụng theo giấy phép
  • Thông báo về các vấn đề liên quan đến khóa, nếu có. Ví dụ, Danh sách đen các khóa bị hỏng.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.