Liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 70331

Phần này mô tả cách để nhận hỗ trợ kỹ thuật và các điều khoản cung cấp dịch vụ này.

Trong mục Trợ giúp này

Làm thế nào để được hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại

Hỗ trợ kỹ thuật qua Kaspersky CompanyAccount

Thu thập thông tin về Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.