Kích hoạt ứng dụng từ dòng lệnh

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123476

Để kích hoạt ứng dụng từ dòng lệnh,

nhập avp.com license /add <mã kích hoạt hoặc tập tin khóa> /password=<mật khẩu> trong dòng lệnh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.