Tạo một tác vụ để lựa chọn thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128371

Để tạo một tác vụ cho việc lựa chọn thiết bị, thực hiện các hành động sau:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Chọn thư mục Tác vụ trong cây Bảng điều khiển Quản trị.
 3. Nhấn nút Tạo tác vụ.

  Trình hướng dẫn Tác vụ sẽ được bắt đầu.

 4. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Tác vụ.
 5. Trong cửa sổ Chọn thiết bị được gán tác vụ của Trình hướng dẫn, nhấn nút Gán tác vụ đến các thiết bị được chọn.
 6. Trong cửa sổ tiếp theo của Trình hướng dẫn, nhấn nút Lựa chọn.

  Cửa sổ Chọn thiết bị sẽ được mở ra.

 7. Chọn các thiết bị cần thiết.
 8. Nhấn nút OK trong cửa sổ Chọn thiết bị.
 9. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Tác vụ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.