Xóa nội dung báo cáo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128119

Để xem thông tin từ báo cáo:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.
 3. Ở bên phải của cửa sổ, trong mục Báo cáo tham số, nhấn nút Xóa báo cáo.

  Cửa sổ Xóa báo cáo sẽ được mở ra.

 4. Chọn hộp kiểm đối diện các báo cáo mà bạn muốn xóa thông tin:
  • Tất cả báo cáo.
  • Báo cáo bảo vệ chung. Chứa thông tin về hoạt động của các thành phần Kaspersky Endpoint Security sau:
   • Chống virus cho tập tin
   • Chống virus cho thư điện tử.
   • Chống virus cho web.
   • Chống virus cho tin nhắn.
   • Giám sát hệ thống.
   • Tường lửa.
   • Ngăn chặn tấn công mạng.
   • Phòng chống Tấn công BadUSB.
  • Báo cáo tác vụ quét. Chứa thông tin về các tác vụ quét đã được hoàn thiện:
   • Quét Toàn bộ
   • Quét Khu vực Thiết yếu
   • Quét Tùy chỉnh
   • Kiểm tra Tính Toàn vẹn.
  • Báo cáo tác vụ cập nhật. Chứa thông tin về các tác vụ cập nhật đã được hoàn thiện:
  • Báo cáo Tường lửa. Chứa thông tin về hoạt động của Tường lửa.
  • Báo cáo thành phần kiểm soát. Chứa thông tin về hoạt động của các thành phần Kaspersky Endpoint Security sau:
   • Kiểm soát Khởi động Ứng dụng.
   • Kiểm soát đặc quyền ứng dụng.
   • Giám sát lỗ hổng bảo mật.
   • Kiểm soát Thiết bị.
   • Kiểm soát Web.
  • Báo cáo mã hóa dữ liệu.
 5. Nhấn OK.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.