Thiết lập chế độ quản lý tác vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131441

Để thiết lập chế độ làm việc với các tác vụ trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập chế độ làm việc với các tác vụ trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Cấu hình nâng cao, chọn mục con Cấu hình ứng dụng.
 7. Trong mục Chế độ hoạt động:
  • Nếu bạn muốn cho phép người dùng làm việc với các tác vụ cục bộ trong giao diện và dòng lệnh của Kaspersky Endpoint Security, chọn hộp kiểm Cho phép sử dụng tác vụ nội bộ.

   Nếu hộp kiểm bị xóa, chức năng của các tác vụ cục bộ sẽ bị dừng. Trong chế độ này, các tác vụ cục bộ sẽ không chạy theo lịch. Các tác vụ cục bộ cũng sẽ không thể được bắt đầu và sửa trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security, và khi làm việc với dòng lệnh.

  • Nếu bạn muốn cho phép người dùng xem danh sách các tác vụ nhóm, chọn hộp kiểm Cho phép các tác vụ nhóm được hiển thị.
  • Nếu bạn muốn cho phép người dùng sửa cấu hình của các tác vụ nhóm, chọn hộp kiểm Cho phép quản lý tác vụ của nhóm.
 8. Nhấn OK để lưu thay đổi.
 9. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.