Lọc các tập tin đính kèm email

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128353

Các chương trình độc hại có thể được phân phối dưới dạng tập tin đính kèm trong email. Bạn có thể thiết lập bộ lọc dựa trên loại tập tin đính kèm email, để các tập tin thuộc kiểu được quy định được tự động đổi tên hoặc xóa. Bằng cách đổi tên một tập tin đính kèm thuộc một thể loại nhất định, Kaspersky Endpoint Security có thể bảo vệ máy tính của bạn chống lại việc tự động thực thi một chương trình độc hại.

Để thiết lập bộ lọc tập tin đính kèm:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho thư điện tử sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chống virus cho thư điện tử, chọn thẻ Lọc tập tin đính kèm.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn không muốn Chống virus cho thư điện tử lọc các tập tin đính kèm email, chọn Vô hiệu lọc.
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử đổi tên các tập tin đính kèm email thuộc kiểu được quy định, chọn Đổi tên loại tập tin đính kèm được chỉ định.
  • Nếu bạn muốn Chống virus cho thư điện tử xóa các tập tin đính kèm email thuộc kiểu được quy định, chọn Xóa loại tập tin đính kèm được chỉ định.
 6. Nếu bạn đã chọn Đổi tên loại tập tin đính kèm được chỉ định hoặc Xóa loại tập tin đính kèm được chỉ định ở bước trước, hãy chọn hộp kiểm đối diện các loại tập tin tương ứng.

  Bạn có thể thay đổi danh sách các loại tập tin bằng cách sử dụng các nút Thêm, Sửa và Gỡ bỏ.

 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.