Bật hoặc tắt một quy tắc gói tin mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133743

Để bật hoặc tắt một quy tắc gói tin mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Tường lửa.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Tường lửa sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Những quy tắc cho gói tin mạng.

  Cửa sổ Tường lửa sẽ được mở ra thẻ Những quy tắc cho gói tin mạng.

 4. Chọn quy tắc gói tin mạng cần thiết trong danh sách.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật quy tắc, chọn hộp kiểm cạnh tên của quy tắc gói tin mạng đó.
  • Để tắt quy tắc, xóa hộp kiểm cạnh tên của quy tắc gói tin mạng đó.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.