Bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật một lần nữa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128111

Để cập nhật thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện từ trước, bạn có thể khởi động lại tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật. Bạn có thể sẽ cần khởi động lại tác vụ quét nếu tác vụ quét lỗ hổng bảo mật trước đó đã bị gián đoạn vì bất cứ lý do nào hoặc nếu bạn muốn quét lại máy tính để phát hiện lỗ hổng bảo mật sau lần cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng gần nhất.

Để bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật một lần nữa:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
  3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Lỗ hổng bảo mật.

    Thẻ Lỗ hổng bảo mật chứa danh sách các lỗ hổng bảo mật mà Kaspersky Endpoint Security đã phát hiện trong tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

  4. Ở góc phải dưới của cửa sổ Lưu trữ, nhấn nút Quét lại.

Kaspersky Endpoint Security sẽ cập nhật thông tin chi tiết về các lỗ hổng bảo mật trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.

Trạng thái của một lỗ hổng bảo mật đã được khắc phục qua việc cài đặt bản vá được đề xuất sẽ không thay đổi sau một tác vụ quét lỗ hổng bảo mật khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.