Sử dụng các công nghệ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133792

Để sử dụng các công nghệ quét:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con chứa tên của tác vụ quét cần thiết (Quét Toàn bộ, Quét khu vực quan trọng hoặc Quét Tùy chỉnh).

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Một cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ được mở ra, chọn thẻ Bổ sung.
 5. Trong mục Các công nghệ quét, chọn hộp kiểm cạnh tên của các công nghệ mà bạn muốn sử dụng trong tác vụ quét.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.