Bật và tắt một quy tắc truy cập tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128053

Để bật hoặc tắt một quy tắc truy cập tài nguyên web:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn quy tắc mà bạn muốn bật hoặc tắt.
 4. Trong cột Trạng thái, thực hiện các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật quy tắc, chọn giá trị Bật.
  • Nếu bạn muốn tắt quy tắc, chọn giá trị Tắt.
 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.