Quét các tập tin hỗn hợp

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128801

Một kỹ thuật phổ biến để che giấu virus và các phần mềm độc hại khác là nhúng chúng trong các tập tin tổ hợp ví dụ như tập nén hoặc cơ sở dữ liệu. Để phát hiện virus và các phần mềm độc hại khác được ẩn giấu bằng cách này, tập tin hỗn hợp phải được giải nén, điều này có thể làm giảm tốc độ quét. Bạn có thể giới hạn loại tập tin hỗn hợp được quét để tăng tốc độ quét.

Để thiết lập quét các tập tin hỗn hợp:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con chứa tên của tác vụ quét cần thiết (Quét Toàn bộ, Quét khu vực quan trọng hoặc Quét Tùy chỉnh).

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Một cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ được mở ra, chọn thẻ Phạm vi.
 5. Trong mục Quét các tập tin hỗn hợp, quy định các tập tin hỗn hợp mà bạn muốn quét: tập nén, gói cài đặt, tập tin trong định dạng office, tập tin trong định dạng email, và các tập nén có mật khẩu bảo vệ.
 6. Nếu hộp kiểm Chỉ quét các tập tin mới hoặc có sự thay đổi bị xóa trong mục Tối ưu quét, nhấn vào liên kết tất cả / mới cạnh tên của loại tập tin hỗn hợp nếu bạn muốn quy định cho từng loại tập tin hỗn hợp để quét tất cả các tập tin thuộc thể loại này, hay chỉ quét các tập tin mới thuộc thể loại này.

  Liên kết này sẽ thay đổi giá trị khi nó được nhấn.

  Nếu hộp kiểm Chỉ quét các tập tin mới hoặc có sự thay đổi được chọn, chỉ các tập tin mới mới được quét.

 7. Nhấn nút Bổ sung.

  Cửa sổ Các tập tin hỗn hợp sẽ được mở ra.

 8. Trong mục Dung lượng giới hạn, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn không muốn giải nén các tập tin hỗn hợp quá lớn, chọn hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn và quy định giá trị cần thiết trong trường Dung lượng tối đa của tập tin.
  • Nếu bạn muốn giải nén các tập tin hỗn hợp lớn bất kể kích cỡ của chúng là gì, xóa hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các tập tin lớn được giải nén từ tập nén, bất kể là hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn có được chọn hay không.

 9. Nhấn OK.
 10. Trong cửa sổ chứa tên của tác vụ quét, nhấn nút OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.