Bước 5. Chọn các thành phần ứng dụng để cài đặt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127980

Bước này được thực thi nếu bạn chọn Cài đặt tùy chỉnh ứng dụng.

Ở bước này, bạn có thể chọn các thành phần Kaspersky Endpoint Security mà bạn muốn cài đặt. Chống virus cho tập tin là một thành phần bắt buộc cài đặt. Bạn không thể hủy bỏ việc cài đặt nó.

Theo mặc định, tất cả các thành phần ứng dụng đều được chọn để cài đặt ngoại trừ các thành phần sau:

Quản lý Microsoft BitLocker thực hiện các chức năng sau:

  • Quản lý mã hóa BitLocker được tích hợp trong hệ điều hành Windows.
  • Thiết lập cấu hình chính sách mã hóa và kiểm tra tính khả dụng của chúng trên máy tính được quản lý.
  • Bắt đầu các tiến trình mã hóa và giải mã.
  • Giám sát tình trạng mã hóa trên máy tính được quản lý.
  • Lưu trữ khóa khôi phục trên Máy chủ Quản trị của Kaspersky Security Center.

KATA Endpoint Sensor là một thành phần của Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Giải pháp này được thiết kế để phát hiện nhanh các mối đe dọa như các cuộc tấn công có mục tiêu. Thành phần này sẽ liên tục giám sát các tiến trình, kết nối mạng hoạt động, và các tập tin được sửa đổi, và chuyển tiếp thông tin này đến Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Để chọn thành phần được cài đặt, nhấn vào biểu tượng cạnh tên thành phần đó để gọi menu ngữ cảnh và chọn Tính năng này sẽ được cài đặt trên ổ cứng của máy tính. Để biết thêm chi tiết về các tác vụ được thực hiện bởi thành phần được chọn, và cần bao nhiêu không gian ổ đĩa để cài đặt thành phần đó, hãy xem phần bên dưới của trang Trình hướng dẫn cài đặt hiện tại.

Để xem thông tin chi tiết về không gian khả dụng trên các ổ cứng cục bộ, nhấn nút Ổ đĩa. Thông tin sẽ được hiển thị trong cửa sổ Không gian ổ đĩa khả dụng được mở ra.

Để hủy bỏ việc cài đặt thành phần, chọn mục Tính năng sẽ bị vô hiệu hóa trong menu ngữ cảnh.

Để quay lại danh sách các thành phần được cài đặt mặc định, nhấn nút Khởi động lại.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.