Thông tin về Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130540

Thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động giám sát các nỗ lực của người dùng trong việc khởi chạy các ứng dụng và điều tiết việc khởi chạy các ứng dụng thông qua các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động.

Khởi động các ứng dụng có cấu hình không khớp với bất kỳ quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động nào được điều tiết bởi chế độ hoạt động được chọn của thành phần. Chế độ Danh sách Đen được chọn theo mặc định. Chế độ này cho phép mọi người dùng có thể khởi động mọi ứng dụng.

Tất cả các nỗ lực khởi động ứng dụng của người dùng đều được ghi lại trong Báo cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.