Kiểm soát web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128048

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Mục này chứa thông tin về Kiểm soát web và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Kiểm soát web

Bật và tắt Kiểm soát web

Hạng mục nội dung của tài nguyên web

Thông tin về quy tắc truy cập tài nguyên web

Hành động với quy tắc truy cập tài nguyên web

Di chuyển quy tắc truy cập tài nguyên web từ phiên bản cũ của ứng dụng

Xuất và nhập danh sách địa chỉ tài nguyên web

Sửa mặt nạ cho các địa chỉ tài nguyên web

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát web

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.